Percussió

PERCUSSIÓ


Treball col·lectiu sobre patrons i acompanyaments tradicionals per grups de tabalers, grups de gralles, percussió sola i altres instrumentacions. Aprenentatge de la tècnica específica il'ús dels llenguatges tradicionals.
PROFESSOR

TALLER PRESENCIALDijous a les 20 hClasses col·lectives
PREU120 €

MODALITATS DEL TALLER DE PERCUSSIÓ

TALLER PRESENCIAL COL·LECTIU
Els tallers d’instrument presencials són essencialment col·lectius. La durada de cada sessió dependrà del nombre d’alumnes inscrits amb un mínim d’1 hora per cinc alumnes. El professor podrà establir diferents grups de treball amb diferents horaris en funció de les diferències de nivell de coneixement i habilitat tècnica entre els talleristes. S’ofereixen 10 sessions trimestrals més la festa/audició de final de trimestre.

EL PROFESSORAT